جدید سایت گلاس سری NAC نمایش بزرگتر

سایت گلاس سری NAC

محصول جدید

New-Flow NAC یک نمایشگر فلو نشانگر شیشه ای است که در چارچوب برنجی با لوله شیشه بوروسیلیکات ساخته شده است. این یک سیل ویتون O-ring با اتصال G1 / 4، G3 / 8، G1 / 2 یا NPT را با یک برس مسطح متصل می کند. علاوه بر این، حداکثر فشار 10 بار را نشان می دهد و می تواند در دمای حداکثر 70 درجه سانتیگراد

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

NAC یک نمایشگر فلو سایت گلاس است که در چارچوب برنجی با لوله شیشه بوروسیلیکات ساخته شده است. با سیل ویتون O-ring و با اتصال G1 / 4، G3 / 8، G1 / 2 یا NPT را با اتصال دنده ای از جنس برنج . علاوه بر این، حداکثر فشار 10 بار را تحمل میکند و می تواند در دمای حداکثر 70 درجه سانتیگراد کار کند.